W dniach 8–9 września 2016  r. w Sopocie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce emerytalnej. Organizatorami konferencji byli European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP) oraz Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego. ENRSP skupia kilkudziesięciu naukowców z Europy, USA i Chin,którzy zajmują się problematyką zabezpieczenia emerytalnego z perspektyw…