Recenzowana pozycja ma głównie walor teoretyczny oraz porządkujący, przede wszystkim ze względu na systematyczny wykład podstawowych instytucji prawnych związanych z postępowaniem klauzulowym. Za istotne zalety pracy należy także uznać rozważania wykraczające poza analizę postępowania klauzulowego w oparciu o prawodawstwo krajowe oraz interesujące omówienie aspektów jurysdykcyjno-materialnych w prawie międzynarodowym.

Zobacz cały artykuł [PDF]