Rozprawy Ubezpieczeniowe to czasopismo naukowe wydawane od 2006 r. przez Rzecznika Finansowego (wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych) oraz Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej. Podstawowymi płaszczyznami badań i dyskusji publikowanych w periodyku były początkowo: szeroko rozumiana ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeń, prawo ubezpie­czeniowe (także w aspekcie regulacji unijnych), teoretyczne podstawy ubezpieczeń oraz praktyczne zagadnienia funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Od połowy 2016 r. zakres tematyczny czasopisma został rozszerzony na cały rynek finansowy oraz ochronę konsumenta na tym rynku, stąd do głównego tytułu dodano podtytuł Konsument na rynku usług finansowych. Zwiększając częstotliwość wydawania, przekształcono czasopismo w kwartalnik i nadano mu bardziej międzynarodowy charakter, dbając także o indeksowanie w bazach naukowych. Kwartalnik wydawany jest w otwartym dostępie (open access) a jego wersja drukowana dystrybuowana jest bezpłatnie.

Aktualny profil tematyczny czasopisma obejmuje następujące obszary badawcze:

  • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze (aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne),
  • rynek finansowy – funkcjonowanie i nadzór nad poszczególnymi segmentami (rynek bankowy, ubezpieczeniowy, kapitałowy i emerytalny),
  • rozwój rynku usług finansowych z naciskiem na produkty kierowane do podmiotów indywidualnych (analizy w skali mikro i makro),
  • ochrona konsumenta na rynku usług finansowych,
  • świadomość i edukacja finansowa.