Joanna Rutecka-Góra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – redaktor naczelny (j.rutecka@rf.gov.pl)

Sylwester Białowąs, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – z-ca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny

Kamila Bielawska, Uniwersytet Gdański – z-ca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny

Małgorzata Maliszewska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula – redaktor tematyczny

Sonia Buchholtz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – sekretarz redakcji (s.buchholtz@rf.gov.pl)

Maja Rynko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – redaktor statystyczny

Katarzyna Sarna – redaktor językowy (jęz. polski)

Agnieszka Rolska – redaktor językowy (jęz. angielski)