Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska) – Przewodnicząca Rady

Franklin Allen, Imperial College London (UK)

Aleksander Daszewski, Biuro Rzecznika Finansowego (Polska)

Paul H. Dembinski, Observatoire de la Finance (Szwajcaria)

Elsa Fornero, Universita degli Studi di Torino (Włochy)

Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy (Polska)

Krzysztof Jackowicz, Akademia Leona Koźmińskiego (Polska)

Jacek Lisowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)

Anna MajtánováEkonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)

Krzysztof Ostaszewski, Illinois State University (USA)

Stanisław Rogowski, b. Rzecznik Ubezpieczonych (Polska)

Ján Šebo, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja)

Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)

John A. Turner, Pension Policy Center (USA)

Daniela Vandone, Universita degli Studi di Milano (Włochy)

Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych 2011-2015, Rzecznik Finansowy 2015-2019 (Polska)