W dniach 6–7 września 2016 r. w hotelu Omega w Olsztynie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek pracy i  ubezpieczenia w  dobie innowacji” współorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i  Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, kierowaną przez dr hab. Annę OrganiściakKrzykowską, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Patronat honorowy nad konferencją objęły prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dr Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy

Zobacz cały artykuł [PDF]