W dniach 19–21 września 2016 r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka”. Konferencje z tego cyklu organizowane są od ponad dziesięciu lat na przemian przez: Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium
Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. W tym roku konferencja organizowana była przez placówki wrocławskie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski.

Zobacz cały artykuł [PDF]