Celem artykułu jest wskazanie regulacji prawa ubezpieczeń społecznych, które z punktu widzenia osób prowadzących pozarolniczą działalność rodzą wątpliwości interpretacyjne bądź odbierane są jako społecznie niesprawiedliwe. Na przykładzie ubezpieczonych posiadających tytuł „pozarolnicza działalność” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” autorka wskazuje, iż nienależyta precyzja legislatora w formułowanych przez siebie przepisach może skutkować wątpliwościami…

, , , , ,