Zakłady ubezpieczeń, na podstawie art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, mogły proporcjonalnie różnicować składki poszczególnych osób ze względu na płeć. W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm wprowadził nowelizację ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej dotyczącą wprowadzenia zakazu stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na…

, , ,