Zakłady ubezpieczeń, na podstawie art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, mogły proporcjonalnie różnicować składki poszczególnych osób ze względu na płeć. W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm wprowadził nowelizację ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej dotyczącą wprowadzenia zakazu stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej. Zmiana ta była spowodowana koniecznością wdrożenia do krajowego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 Test–Achats.

Kody JEL:

Zobacz cały artykuł [PDF]