Nr 33 (3/2019)

Artykuły

Smart contracts: How will blockchain-based applications influence financial dealings?, Magdalena Dziedzic

DOI: 10.32078/JOIN.33.01

Świadomość finansowa młodych dorosłych w Polsce jako wrażliwej grupy demograficznej (Financial capability among young adults in Poland as vulnerable demographic group), Adam Lejman-Gąska, Magdalena Ogórek

DOI: 10.32078/JOIN.33.02

Znaczenie edukacji ekonomicznej dla bezpieczeństwa finansowego seniorów (The importance of economic education for the financial security of silver generation), Ewa Wierzbicka

DOI: 10.32078/JOIN.33.03

Produkty bancassurance w bankowości detalicznej w Polsce (Bancassurance products in retail banking in Poland), Elżbieta Ociepa-Kicińska

DOI: 10.32078/JOIN.33.04

Zapotrzebowanie na prywatne ubezpieczenie opiekuńcze w Polsce (Potential demand for long-term care insurance in Poland), Łukasz Jurek

DOI: 10.32078/JOIN.33.05

Przyczyny likwidacji systemu otwartych funduszy emerytalnych (Reasons for withdrawing the system of Polish open pension funds), Krzysztof Kołodziejczyk

DOI: 10.32078/JOIN.33.06

On the factors associated with bridge employment in Ukraine, Yevhen Revtiuk, Oksana Erdeli-Klyap

DOI: 10.32078/JOIN.33.07

Artykuły recenzyjne

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, „Equity release w finansach gospodarstw domowych osób starszych” Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, 247 s., Teresa H. Bednarczyk

DOI: 10.32078/JOIN.33.08

Joanna Ratajczak, „Równość kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym – wyzwania dla ekonomii emerytalnej i dla praktyki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019, 131 s., Marek Szczepański

DOI: 10.32078/JOIN.33.09