Celem artykułu jest porównanie rozwiązań w szwedzkim i polskim systemie emerytalnym. Pierwsza część artykułu składa się z wprowadzenia do charakterystyki systemu emerytalnego w Szwecji, wraz z zarysem jego ewolucji, gdyż czynniki historyczne i kulturowe wywarły duży wpływ na dzisiejszy kształt tego systemu.

Kody JEL: G23, J26, H55.

Zobacz cały artykuł [PDF]